My diary --- kasiuniaaa9222 portal

Witam.
Jak zwykle uczę się do następnego sprawdzianu i znowu napotykam na trudne (dla mnie) zadania.
Oczekuję na pozytywną ocenę, więc muszę to umieć, ale Pani nie wytłumaczyła zbyt dobrze.
Tutaj kieruję prośbę do was, by ktoś napisał mi jak wykonać te zadania.
Nie proszę o bezmyślne podanie wyniku, lecz o rysunek i wytłumaczenie.
Pozdrawiam, w ten sposób możecie mi pomóc
Z góry thx.Błagam, pomóżcie mi chociaż z kilkoma z tych zadań, bo stereometria to dla mnie czarna magia, a to są zadania na mój sprawdzian:)

ZAD.1
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 5, a przekątna tego graniastosłupa ma długość 9. Ile wynosi jego objętość V ?

ZAD. 2
Prostokąt o bokach 4cm x 8cm zwinięto, tworząc powierzchnię boczną walca. Ile wynosi promie podstawy walca, jeżeli tworząca wynosi 8cm ?

ZAD.3
Krawędź podstawy graniastosłupa prostego o podstawie rombu ma długość 2m, a krawędź boczna 4m. Jaka jest długość wszystkich krawędzi tego graniastosłupa ?

ZAD.4
Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 180cm2. Jaką długość ma krawędź tego sześcianu ?

ZAD.5
Dane są dwa sześciany. Objętośc pierwszego jest osiem razy większa od objętości drugiego, wówczas ile razy pole powierzchni pierwszego sześcianu jest większe od pola powierzchni drugiego szcześcianu?" />Zad1.
Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa 3kątnego o krawędzi 2cm i wyskości 4cm.
Zad2.
Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 2cm,3mm i 4dm.
Zad3.
Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego 3kątnego o polu podstawy 5ch i wyskosci 3cm.

Prosze o pomoc jutro z tego pisze sprawdzian i musze zaliczyc semestr ;///

z góry dzięki pozdrawiam" />Jutro mam sprawdzian ze stereometrii. Siedzę nad zeszytem i próbuję się nauczyć lecz mam kilka niedociągnięć.

Mam zadanie:

Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 10 cm. Kąt między przekątną a krawędzią boczną wynosi 30 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa.

Zabrałam się za to zadanie, oto skutki:

Z funkcji trójkąta obliczyłam, że jeśli d=10 to h=5 () i przekątna podstawy- ()


(?) Nie wiem czy taki jest wzór. Nie umiem do niego się dostosować.

Proszę o poprawienie moich błędów i wytłumaczenie mi jak należy zrobić poprawnie zadanie.

Z góry dziękuję" />Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań z graniastosłupów.Jutro mam sprawdzian z graniastosłupów ,a w związku z tym ze nie mogłam uczestniczyć na lekcjach; mam problemy z rozwiazaniem niektórych zadań; prosze o pomoc..
1.Dany jest graniastosłup czworokątny prosty o podstawach ABCD i EFGH oraz krawędziach bocznych aebfcgdh.Podstawa ABCD jest rombem o boku długości 8cm i kątach ostrych A i C o miarze 60 stopni.Przekątna CE graniastosłupa jest pochylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni.Oblicz objętość tego graniastosłupa.
2.Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok, którego pole jest równe 16 , a kąt ostry ma miarę . Pole ścian bocznych tego graniastosłupa są równe odpowiednio 24 i 48 . Oblicz objętość graniastosłupa.
3.Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa , a wysokość ma długość 20 cm.Znajdź długośćkrawędzi podstawy oraz pole przekroju graniastosłupa płaszczyzną przechodzącą prze krawędź podstawy i tworzącą z płaszczyzną podstawy kąt .
4.W przekroju poprzecznym rowu jest trapez równoramienny o podstawie długości 1,2 m i 1,8 m.Długość rowu to 280m a głębokość 1,5m. Ile metrow szesciennych ziemi wykopano przy robieniu rowu." />Witam.
Mam pewien problem bo nie rozumiem takich zadań z graniastosłupami przykłady V i proszę o wytłumaczenie tego i rozwiązania bardzo potrzebuje a jutro mam sprawdzian :/

1.Jest narysowany graniastosłup prawidłowy trójkątny jego wysokość to 9 i ma narysowana przekątna ściany bocznej i kat miedzy krawędzią górna a przekątna jest 60 stopni i mam obliczyć pole powierzchni tej figury.

2.Graniastosłup prawidłowy czworokątny o wymiarach 10x10x20 cm rozcięto na 4 części wzdłuż przekątnych podstaw.Jaka jest suma powierzchni wszystkich ścian które są po rozcięciu nie tych zewnętrznych tylko wewnętrznych." />Witam!

Huh, dawno mnie tu nie było. Widzę, że forum ładnie się rozwija. Mam kilka zadań... Pomoc w rozwiązaniu ich bardzo mi się przyda do nauki na sprawdzian z tego zakresu...

1.
Wysokość stożka ma długość 6, a pole przekroju osiowego jest równe 24. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej.

2.
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna bryły o długości 12 nachylona jest do jednej ze ścian bocznych pod takim kątem, że Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej.
Do tego zadania umiem wykonać rysunek

3.
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu równym 12. Pole powierzchni bocznej tego walca wynosi:


4.
Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego jest równe Suma długości krawędzi czworościanu wynosi:
A. 36 cm
B. 18 cm
C. 72 cm
D. 48 cm

5.
Pole powierzchni kuli (w ) i objętość jest kuli (w ) wyrażą ta sama liczba, zatem promień tej kuli wynosi:
A. 4 dm
B. 3 dm
C. 12 dm
D.

I jeszcze jedno zadanie dotyczące kuli...
Jeśli promień kuli zwiększymy o 30% to pole powierzchni kuli wzrośnie o:
A. 30%
B. 60%
C. 69%
D. ponad 100%

Będę bardzo wdzięczna za pomoc w rozwiązanie, niekoniecznie wszystkich, zadań!
Pozdrawiam!