My diary --- kasiuniaaa9222 portal

Spółka cywilna nie może zatrudniać pracowników. Mogą natomiast zatrudniać ludzi wspólnicy.

W odróżnieniu od spółek prawa handlowego spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Nie stanowi więc samodzielnego podmiotu prawa, podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej. W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność (czy, będąc precyzyjnym, wspólność) łączną. Także wspólnicy, nie spółka, prowadzą ewentualne przedsiębiorstwo, które podlega rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta. To wspólnicy są przedsiębiorcami i to oni mają firmy (oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorcę). Spółka cywilna nie może mieć firmy.

źródło: wikipediaWojciech Popiela (ur. 31 grudnia 1971 w Tarnowie) – polityk, b. prezes Unii Polityki Realnej, jeden z liderów Ligi Prawicy Rzeczypospolitej.

Ukończył Politechnikę Krakowską i SPR przy Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. W 1999 r. został prezesem tarnowskiego oddziału UPR. Od lutego 2005 wiceprezes UPR, a od 19 listopada 2005 r. prezes partii. Zawodowo: prezes zarządu spółki prawa handlowego. Żona Anna (od 2 czerwca 2007).

Publikował w tygodniku TEMI i Małopolskiej Gazecie Studenckiej. Był felietonistą miesięcznika "Moja Bochnia i Powiat" a obecnie publikuje w "Czasie Bocheńskim". W roku 2002 był inicjatorem ogólnopolskiej akcji przeciwko przymusowi instalowania kas fiskalnych w taksówkach. W roku 2003 współorganizował w Krakowie międzynarodową konferencję "Etyczne Fundamenty Gospodarki".

W wyborach parlamentarnych w październiku 2007 wystartował z 1. miejsca listy LPR w Warszawie[1], jednak nie dostał się do sejmu ponieważ jego komitet wyborczy nie przekroczył progu 5% głosów w skali całego kraju. On sam zdobył 6957 głosów.

14 maja 2008 w związku z brakiem rejestracji kandydata UPR w wyborach uzupełniających w Krośnie, Wojciech Popiela zrezygnował z funkcji prezesa Unii Polityki Realnej.

Info: wikipedia.plPrywatyzacja to nie tylko sprzedaż.
W prawie polskim, wg wiki, wchodzi pod to pojęcie m.in.:
Cytat: rozporządzanie wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez:
* sprzedaż przedsiębiorstwa
* wniesienie przedsiębiorstwa do spółki
* oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
zatem przekształcenie czegoś państwowego w spółkę to też prywatyzacja.

A dokładniej stworzenie spółki prawa handlowego to pierwszy etap tzw. prywatyzacji pośredniej: http://pl.wikipedia.org/w...kapita%C5%82owa

w wiki (może ktoś ma wiedze w tych tematach, nie ja ) jest jeszcze opcja:
Cytat: Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki
Polega ona na tym, iż Skarb Państwa wnosi do spółki aport w postaci przedsiębiorstwa i obejmuje w zamian odpowiednią ilość udziałów albo akcji. Ta forma prywatyzacji znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku prywatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw, wymagających znacznych nakładów, w tym na inwestycje, ponadto ma na celu zapewnienie wejścia do spółki wiarygodnych inwestorów strategicznych (krajowych i zagranicznych). Do spółki mogą przystąpić również pracownicy, wierzyciele (konwersja wierzytelności) i inne podmioty.

P.S. Pewnie ze nie tylko, ale ta akcja jest imo najdroższa, poza tym dośc ogólnikowo mówią, ciekawe na co poszły poprzednie pozyczki...ManJak - ja bym tak Wikipedii nie ufał. Lepiej zapytać specjalistę.

A tak w ogóle: kto powiedział, że prywatny szpital to ZUO? Ja od kilku lat należę do prywatnej przychodni rodzinnej, gdzie także są specjalisci. Nie upokarzam się jak inni stojąc w kolejce. Z lekarzem umawiam się telefonicznie i przychodzę 5 minut przed wizytą.

Kiedy nie ma specjalisty w mojej przychodni, to jestem kierowany do specjalisty urzedującego w szpitalu przekształconym w spółkę prawa handlowego (było o nim głośno przy okazji wizysty Bronka w Płocku).

Nic nie płacę, bo za wszystko płaci NFZ z moich składek.

Pytam zatem: jakim trzeba być kołtunem z sieczką zamiast mózgu, aby straszyć ludzi prywatną własnością???

Jarek jest kołtunem bo to robi. Bronek jest kołtunem bo się wzbrania przed przyznaniem się do popierania prywatyzacji.

Obydwaj są straszliwymi kołtunami. I smią się nazywać prawicą. Tfu......

Ale chyba problem tkwi w tym, że zarówno bogoojczyźniane ludziki głosujące na PiS i ta głupsza część polskiego społeczeństwa cierpi na jakieś umysłowe schorzenie i wszelkie wspominanie o własności prywatnej wzbudza w niej strach. Szkoda mi tej Polski czasami.TVN24, tvn24.pl
Prezydent odsyła Borusewicza do Wikipedii
LECH KACZYŃSKI ODPOWIADA MARSZAŁKOWI SENATU zobacz film lub kliknij tu http://video.haloooo.com/f/2776/Metamorfoza
Prezydent odsyła Borusewicza do Wikipedii
Fot. PAPPrezydent i Marszałek Sejmu nie są w najlepszej komitywie
Marszałek Senatu poprosił prezydenta o sprecyzowanie, co w pytaniu referendalnym oznaczają takie pojęcia jak "komercjalizacja" czy "szpital". Prezydent w odpowiedzi, do której dotarł TVN24, nie bez sarkazmu, odsyła go do "popularnej, zwłaszcza wśród młodzieży" Wikipedii i słownika języka polskiego.
Platforma Obywatelska chce przeprowadzić gruntowną reformę zdrowia, m.in. przekształcić je w spółki prawa handlowego. Prezydent uważa, że w tej sprawie potrzebne jest referendum. Zgodę musi wydać Senat. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz uznał jednak, że pytanie, które zaproponował Lech Kaczyński: "Czy wyraża Pani/Pan zgodę na komercjalizację placówek służby zdrowia, która umożliwi prywatyzację szpitali?" nie jest precyzyjne. Poprosił więc o wyjaśnienie pojęć: "komercjalizacja", "prywatyzacja", "placówki służby zdrowia" i "szpital".
Warto przy tym dodać, że ze stron popularnej, zwłaszcza wśród młodzieży, encyklopedii internetowej Wikipedia (www.wikipedia.pl) można dowiedzieć się, iż "komercjalizacja" to ogół zmian mających na celu oparcie czegoś na zasadach komercyjnych (handlowych). Natomiast "prywatyzacja", to akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia.
Prezydent Lech Kaczyński


Do słownika i na stronę internetową

Odpowiedź prezydenta - choć uprzejma - niepozbawiona jest drobnych uszczypliwości. Lech Kaczyński, w sygnowanym przez siebie liście, przytacza akty prawne, w których jest wyjaśnienie poszczególnych zwrotów. Jednak zdaniem prezydenta, zaglądanie do nich nie jest konieczne, bo wystarczy spojrzeć do słownika albo Wikipedii, by zorientować się, co to jest "prywatyzacja". Prezydent nie omieszkał podać dokładnego adresu internetowego społecznościowej encyklopedii.

(CZYTAJ CAŁY LIST LECHA KACZYŃSKIEGO DO BOGDANA BORUSEWICZA)

Rozstrzygną we wtorek

Prezydent złożył wniosek o referendum ws. zdrowia
Prezydencki wniosek w sprawie referendum o prywatyzacji służby zdrowia...
Marszałek Borusewicz zapowiedział, że sprawa referendum będzie rozpatrzona zgodnie z planem w przyszły wtorek. Według ustawy to Senat zatwierdza lub odrzuca prezydencki projekt postanowienia o zarządzeniu referendum. Senatorowie mają dwa tygodnie na decyzję w tej sprawie. Według Lecha Kaczyńskiego, referendum dotyczące kierunku reformy ochrony zdrowia powinno się odbyć 10-11 stycznia 2009 roku.

Jan Zaborowski//mat