My diary --- kasiuniaaa9222 portal

Ważniejsze telefony:

Policja - 997

Straż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefon alarmowy do służb ratowniczych - 112

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach - 077 407 97 00

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach - 077 407 97 23

Komisariat Policji w Zdzieszowicach - 077 4844 207

Posterunek Policji w Gogolinie - 077 4666 207

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach - 077 44 66 740

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach - 077 4661 515

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach - 077 4661 470

Powiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach - 077 4667 347

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach - 077 44 67 035

Szpital w Krapkowicach – Otmęcie (oddział wewnętrzny i pediatryczny) –077 44 67 570 - 572

Szpital w Krapkowicach ul. Kozielska (oddziały: chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy i noworodkowy – 077 44 03 100

Oddział Pomocy Doraźnej w Krapkowicach - 077 44 67 214

Posterunek Energetyczny w Krapkowicach - 077 4661 325

Posterunek Energetyczny w Zdzieszowicach - 077 4844 391

Posterunek Energetyczny w Strzeleczkach - 077 4668 109

Zakład Energetyczny w Strzelcach Opolskich - 077 461 32 21

Rozdzielnia Gazu w Krapkowicach - 077 4661 632

Telekomunikacja Polska S.A. w Krapkowicach – 077 4661 050

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Krapkowicach - 0774661 625

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krapkowicach:

- 077 40 74 333, 077 40 74 300 wew.333, tel. kom. 663 736 399 (w godzinach pracy Starostwa),

- 077 407 97 00, 077 407 97 10 (poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego - 077 4524 243, 077 4524 715, 0800 163 136 - bezpłatny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu – 077 401 63 00

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - 077 458 13 24 do 29

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oddział w Opolu - 454 40 21

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - 077 44 26 900

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie - 077 461 34 85

Nadleśnictwo Prószków - 077 464 80 36

Opolski Urząd Wojewódzki – 077 4524 706, 077 4524 710

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego –077 4524 472, 077 4546 549